BouwGarant
Aannemers, zoals Staartjes & La Grouw bv, die zijn aangesloten bij stichting BouwGarant dienen te voldoen aan strenge eisen op het gebeid van vakmanschap en betrouwbaarheid. Het kwaliteitslabel, dat is gestart in 2003, kent inmiddels ruim 2000 deelnemers. BouwGarant-aannemers dienen te voldoen aan een aantal duidelijk omschreven eisen. Zij dienen te beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen, afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd, zij bieden de VerBouwgarantie aan en dienen te beschikken over een klachtenprocedure. De BouwGarant-aannemers worden door twee onafhankelijke instanties getoetst. BouwGarant-aannemers bieden hun klanten een extra zekerheid: de VerBouwgarantie. Dit biedt de klant ondermeer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken.

De Erkende Hoofdaannemer
De Erkende Hoofdaannemer is een initiatief van het voormalig Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), nu Bouwend Nederland. In 1996 is het ondergebracht in een zelfstandige stichting "De Erkende Hoofdaannemer". Het bestuur daarvan wordt gevormd door personen van deelnemende bouwbedrijven in de stichting zelf, vertegenwoordigers vanuit de ontwerpende- en opdrachtgeverskring, het Bouwend Nederland-bestuur (voorheen het NVOB) en een onafhankelijke voorzitter. De stichting heeft als doel kwaliteitsbevordering van de deelnemende bedrijven en streeft dit doel onder meer na door het beheer van het Normenstelsel van de Erkeningsregeling, uitgifte van de certificaten en het beheer van het register. Het is de Stichting die het certificaat “De Erkende Hoofdaannemer” toekent aan een bouwbedrijf als aantoonbaar is dat de bedrijfsvoering van het bedrijf voldoet aan de 53 normen, waaruit de Erkeningsregeling bestaat. De regeling is afgeleid van de NEN en de ISO9000 normering en specifiek afgestemd op de kleine en middelgrote bouwbedrijven. Het mag zodanig beschouwd worden als een volwaardig kwaliteitssysteem. Jaarlijks controleert een onafhankelijke certificerende instelling of het bedrijf nog steeds voldoet aan de vereisten en of er verbeteringen binnen het bedrijf zijn gerealiseerd.