Kwaliteit, Veiligheid en Milieu
Staartjes & La Grouw bv streeft binnen alle afdelingen van de organisatie naar een optimale zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu.

Kwaliteitssysteem
Staartjes & La Grouw bv is ISO9001 gecertificeerd. Bij Staartjes & La Grouw bv wordt gewerkt volgens een uniforme werkwijze voor de gehele organisatie, toegesneden op de aard van de werkzaamheden en vastgelegd in een kwaliteitssysteem. De werkwijze is erop gericht onze procesbeheersing aantoonbaar te maken, verbeteringsmogelijkheden tijdig te signaleren en die te gebruiken om de klanttevredenheid te optimaliseren en de werkmethoden nog efficienter en flexibeler te maken. De opzet van het kwaliteitssysteem is zodanig dat een projectgerichte aanpak mogelijk is, zodat kan worden tegemoet gekomen aan de wensen van de opdrachtgever.

Veiligheid
Staartjes & La Grouw bv is VCA** gecertificeerd Staartjes & La Grouw bv is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de veiligheid van haar medewerker bij de uit te voeren werkzaamheden. Zij treft daarom voordurend al die maatregelen die nodig zijn om te komen tot een veilig en gezond werkklimaat. Op de bouwprojecten wordt dat werkklimaat mede bepaald door de maatregelen en eisen van de opdrachtgever en van de overige bij het project betrokken partijen.

Werkmaatschappij
Op grond van de ARBO wet bestaat een gezamelijke verantwoordelijkheid ten
aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Om op de werkplaats de risico’s
tot het minimum te beperken, hanteert Staartjes & La Grouw bv de volgende
regels en voorschriften:

  • Veiligheidsvoorschriften van overheidswege (o.a. de arbeidsomstandigheden wet)
  • Algemene veiligheidsvoorschriften (algemene richtlijnen volgens het ARBO beleidsplan)
  • Bijzondere veiligheidsvoorschriften (deze kunnen in bijzondere gevallen worden toegepast of aangevuld op de bestaande voorschriften daar waar een verhoogt risico wordt verwacht, voor grotere projecten wordt een veiligheid- en gezondheidsplan gehanteerd).

Milieu
In het beleid van het bouwbedrijf neemt de milieuzorg een belangrijke plaats in.
Veelal zijn de milieuwetten en verorderingen vastgelegd in overheidsvoorschriften.